Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz sie w:  Strona główna > Wiadomości > Aktualności
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Aktualności
 
Zakończenie wakacji z CKiP 30 sierpnia
2015-08-28
Zakończenie wakacji z CKiP 30 sierpnia
 
 
2015-08-28
Konkurs na najciekawsze pomysły i innowacje, które mogą być zrealizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020
Stowarzyszenie LGD "Qwsi" zaprasza mieszkańców z terenu LGD do udziału w konkursie na najciekawsze pomysły i innowacje, które mogą być zrealizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach tematycznych: -najciekawszy i innowacyjny pomysł z zakresu rozwoju turystyki, -innowacyjne działania na rzecz młodzieży, -najciekawszy pomysł na włączenie organizacji pozarządowych w prowadzenie zajęć w świetlicach. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody – tablety.   Zachęcamy do udziału w konkursie. Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2015 r. Regulamin konkursu - pobierz Karta zgłoszenia - pobierz
 
2015-08-26
Wspólnie tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju LGD "Qwsi" - konsultacje w Złotym Stoku
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” zaprasza mieszkańców z gminy Złoty Stok na spotkanie dotyczące budowy dokumentu pn. "Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020"  Spotkanie odbędzie się 02.09.2015 w Złotym Jarze w Złotym Stoku  ul. Złota 24, 57- 250 Złoty Stok   w godz. 10:00 – 13:00. Państwa opinie i sugestie dotyczące rozwoju LGD są bardzo ważne i będą miały wpływ na możliwości pozyskania wsparcia finansowego na lata 2014 - 2020. Projekty współfinansowane za pośrednictwem LGD "Qwsi" muszą realizować cele wskazane w LSR. Jest to zatem dokument niezwykle istotny dla wszystkich partnerów biorących udział w kreowaniu rozwoju Gminy&n
 
2015-08-25
V Złotostocka Drezynada
 W sobotę 22 sierpnia na terenie byłej stacji kolejowej w Złotym Stoku odbyła się V Złotostocka Drezyniada. W tegorocznym konkursie wystartowała rekordowa liczba zawodników. Doping publiczności sprawił, iż mimo zmęczenia z powodu wielkiego wysiłku i niesprzyjających warunków atmosferycznych podczas przejazdów, wszyscy zawodnicy starali się wykazać jak największymi umiejętnościami. W kategorii junior walka była zacięta i wyrównana, o zwycięstwie zadecydowała dogrywka. Na najwyższym podium stanął Jarosław Kawa - czas przejazdu 0.50.91 – oczywiście nowy rekord. W pozostałych kategoriach też padły rekordowe wyniki: kategoria młodzież – Mateusz Wrześniewski 0.47.00, kategoria open –
 
2015-08-25
Dożynki w Mąkolnie - 22 sierpnia 2015
Tradycyjne dożynki to podsumowanie wysiłku rolników, sadowników, ogrodników. To również podziękowanie za trudy pracy na roli, za ogromny wysiłek i poświęcenie, a jednocześnie radosne spotkanie  rolników i wszystkich mieszkańców. Tegoroczne uroczystości dożynkowe w Mąkolnie rozpoczęły się Mszą Świętą Dziękczynną odprawioną przez księdza proboszcza Józefa Siemasza w koncelebrze księdza wikariusza Piotra Ochońskiego, w podziękowaniu za zabrane plony, trud pracy na roli, za ogromny wysiłek i poświęcenie rolników. Po zakończeniu nabożeństwa zaproszeni goście oraz mieszkańcy wsi przeszli w odświętnym korowodzie dożynkowym na plac obok świetlicy. Sołtys Urszula Wróbel przywitała zaproszonych gości: bur
 
2015-08-25
II Złotostocka Parada Zaprzęgów Konnych
W sobotę 22 sierpnia br. odbyła się II Złotostocka Parada Zaprzęgów Konnych. Głównym elementem parady był widowiskowy przemarsz kawalkady złożonej z kilku zaprzęgów konnych ulicami Złotego Stoku. Parada wyruszyła o godzinie 15.00 z Rancza „Nasza Szkapa” do Rynku a następnie na parking przy Średniowiecznym Parku Techniki. W paradzie brało udział 5 zaprzęgów konnych: 1 zaprzęg z Javornika, 1 zaprzęg z Lądka Zdroju, a pozostałe z Rancza „Nasza Szkapa”. Po przemarszu w miejscu postoju zaprzęgów można było przejechać się na koniach, kucykach i osiołku. Ponadto wszyscy chętni mieli możliwość przejazdu bryczkami. Niestety przelotny deszcz zniechęcił wielu zainteresowan
 
Zaproszenie na Dożynki Gminne w Laskach 29.08.2015 roku
2015-08-25
Zaproszenie na Dożynki Gminne w Laskach 29.08.2015 roku
 
 
2015-08-20
Informacja dla mieszkańców i właścicieli gospodarstw rolnych w sprawie zgłaszania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą
Informacja dla mieszkańców i właścicieli gospodarstw rolnych Wniosek o oszacowanie szkód
 
2015-08-20
IX sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku
ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zawiadamiam, że zwołuję IX sesję Rady Miejskiej w Złotym Stoku w dniu 31 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00 , która odbędzie się w remizie OSP w Złotym Stoku (I piętro, ul. Wiejska 2). Porz ądek posiedzenia: Otwarcie obrad. Przyjęcie porządku dziennego. Stan oświetlenia ulicznego w Gminie Złoty Stok. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika. Podjęcie uchwały w sprawie zgłos
 
2015-08-20
Posiedzenie połączonych Komisji Edukacji i Spraw Społecznych oraz Gospodarki i Budżetu w dniu 27.08.2015 r. o godz. 10:00
Zawiadamiam, że w dniu 27 sierpnia o godz. 10:00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku (ul. Rynek 22) odbędzie się posiedzenie połączonych komisji Edukacji i Spraw Społecznych oraz Gospodarki i Budżetu.   Proponowana tematyka: Informacja o działalności Klubu Seniora. Opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Opinia do projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika. Opinia do projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na
 
2015-08-19
Stypendium szkolne na rok 2015/2016
  I   N   F   O   R   M   A   C   J   A   Burmistrza Złotego Stoku   w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016.   Stypendium szkolne: to pomoc przedmiotowa udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych, w szczególności gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opieku
 
2015-08-19
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego LIAZ z dnia 19 sierpnia 2015 r.
Gmina Złoty Stok oferuje do sprzedaży samochód ciężarowy, LIAZ o numerze rejestracyjnym DZA S354. Dane techniczne samochodu: Marka, typ, model                          - LIAZ ŚMIECIARKA BSS BÓBR12,1 Rok produkcji                                 - 1988 Dopuszczalna ładowność                 - 5 720 kg Maksymalna masa całkowita           - 16 000 kg
 
2015-08-18
Święto Plonów w Płonicy 2015
Babie lato w powietrzu, Owoce z drzew spadają, Rolnicy w barwnych strojach, Z pielgrzymką podążają. Niosą dary od ziemi, Wieniec z kłosów zrobiony, Dziękują Matce Bożej, Za tegoroczne plony. Na Jasnej Górze radość, I pachnie świeżym chlebem, Rozbrzmiewa msza dziękczynna, Pod polskim świętym niebem. Złóżmy hołd rolnikowi, Że chleb jest w naszym domu, Życzymy by jego nigdy, Nie zabrakło nikomu.   Święto Plonów w Płonicy odbyło się dnia 15.08.2015 r. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15:00 Mszą Świętą Dożynkową z poświęceniem pięknego wieńca wykonanego przez mieszkanki Płonicy. Podczas dziękczynnej Mszy odprawianej w kościele filialnym pw. św. Mikołaja przez księdza Piotra Ochońskiego dziękow
 
2015-08-18
"Dzień Piłkarza" w Laskach
15 sierpnia 2015 r. odbył się w Laskach festyn z okazji „Dnia Piłkarza”. Tegoroczną imprezę organizowaną przez Klub Sportowy „Kłos” rozpoczął pierwszy mecz ligowy nowego sezonu z drużyną „Perła” Płonica. Spotkanie zakończyło się remisem 5:5. Na najmłodszych czekało wiele atrakcji. Oprócz dmuchanego zamku wolny czas dzieci zajmowali animatorzy, którzy urządzali liczne konkursy z nagrodami. Była także nauka chodzenia na szczudłach a dla starszych zorganizowano konkursy strzeleckie. Swoją obecnością na festynie zaszczycili nas Burmistrz Grażyna Orczyk i Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Wieja. Wieczorem na płycie boiska rozpoczęła się zabawa taneczna. Kolejne święto piłki
 
2015-08-18
Dożynki w Chwalisławiu
Data 15 sierpnia 2015 r. na długo zapadnie w pamięci mieszkańców Chwalisławia. Tego dnia wielu mieszkańców gminy przybyło do naszej miejscowości, aby wspólnie świętować tradycyjne Święto Plonów. Jest to doskonała okazja do wspólnego podziękowania za plony, kultywowania regionalnych tradycji i wspólnej radości z owoców ciężkiej pracy rolników. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Św. Jakuba Apostoła. Następnie barwny korowód dożynkowy z wieńcem przeszedł na plac przed świetlicą, który był przystrojony tak aby każdy mógł poczuć atmosferę dożynkową. Korowód prowadzili jeźdźcy na koniach z Ranczo Rossa Montana. Następnie starostowie dożynek podzielili się chlebem ze wszystkimi zaproszonymi gośćmi
 
2015-08-17
Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu o zmianie rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potwierdzenia sprawności technicznej i wymagań sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
strona 1 strona 2
 
2015-07-31
Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej - 12 i 13 września 2015 r.
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich zainteresowanych na IX Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej, które w tym roku odbędą się równolegle z II Targami Rolno-Spożywczymi. Tradycyjnie w Hali Słonecznej oraz na przyległych plantach prezentować się będą przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, różnie instytucje, branża rolnicza oraz drobna przedsiębiorczość. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami regionalnymi, licznych kramów i imprez towarzyszących. Lokalne święto przedsiębiorczości jest doskonałą formą promocji dla różnych przedsiębiorstw, instytucji, lokalnych wytwórców, rękodzielników i artystów. Ponad dwa tysiące odwiedzających targi, ponad 70 wystawców z Polski, Republiki Czeskiej i Niemiec, konce
 
2015-07-15
Wnioski o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła dla przedsiębiorców.
  Od 10.07.2015r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu PL04 - Modernizacja/wymiana źródeł ciepła. Konkurs skierowany jest głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło. Wnioski w konkursie mogą składać zarówno małe, duże jak i średnie przedsiębiorstwa. Do rozdysponowania w formie bezzwrotnej dotacji jest ponad 42 mln zł. Finansujemy inwestycje w zakresie modernizacji/wymiany źródeł ciepła. Wspierane będą projekty związane z: • modernizacją procesu spalania lub zamianę nośnika energii, w tym gazu, oleju, oze. Premiowane będzie: • odejście od węgla na rzecz biomasy. Nie dotujemy współspalania oraz instalacji zastępczych. Wnioski można składać do 14.0
 
Rozkład Jazdy Gminnych przewozów pasażerskich.
2015-04-02
Rozkład Jazdy Gminnych przewozów pasażerskich.
 
 

archiwum »
BIP
Fotogaleria
Pogoda
niedziela, 30 sierpnia 2015
242 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Benona, Jowity, Szczęsnego
Gmina Złoty Stok, Rynek 22, 57-250 Złoty Stok, woj. dolnośląskie
tel.: +48.748164164, email: um@zlotystok.pl
NIP: 887-16-35-183
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x