Miejska Trasa Turystyczna
Piesza trasa po mieście Złoty Stok ukazująca najważniejsze jego zabytki. Zabytki miasta, z których najstarsze sięgają XV w., ulegały w przeszłości licznym przebudowom, rozbiórkom i pożarom, stąd trudno doszukiwać się oryginalnych, stylowych budowli. Poruszając się trasą możemy zapoznać się także z rozwojem przestrzennym Złotego Stoku na przestrzeni wieków. Trasę można zwiedzić w ciągu około dwóch godzin. Zapraszamy do zwiedzania.

Ratusz
Kamienica gotycka z XV w.
 Kamienica Fuggerów
Mennica
Kościół p.w.  św. Krzysztofa
Dawny Ewang. Dom Parafialny
Kośćiół paraf.
Dawna miejska zagroda rolnicza
Kamienica z XVIII w.
Kamienica z XVIII w.
Kamienica z XVIII w.
Kamienica z 1840 oraz były Hotel
Kamienica Guttlerów
Kościół p.w. św. Trójcy
Zabytkowy budynek mieszkalny